Poszukujemy wykonawcy detali :

 

 

1. Radiator

Radiator z profilu A6200 Kęty cięty na długość 120 mm

 

 

 

2. Blaszka osłonowa

Blacha stalowa 1mm o wymiarze 113x13 mm

 

 

 

3. Pudełko

Podstawa o wymiarze 93x108 mm.

Lewy bok wysokość 67 mm    prawy bok wysokość 55 mm

 

Boki z wywinięciem 5 mm  na wysokości 34 mm

 

Otwór prostokątny 25.5x10.8 , cztery otwory O 3mm

 

Inne otworowania na rysunkach technicznych.

 

W sprawie wykonania podzespołów proszę kontaktować się z Panem Krzysztofem Wasilewskim

tel.022-825-55-85w34

 

 

IMPACT s.c.

02-555 Warszawa

Al.Niepodległości 177