02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact1@polbox.com
Informacje pomocnicze.

DOS-owy Norton Commander nie rozzipowuje plików prawidłowo. W celu rozzipowania oprogramowania firmowego można użyć programu PKUNZIP.Rozpakowanie polega na wywołaniu programu PKUNZIP -d xxxx.zip (xxxx.zip zbiór do rozzipowania umieszczony w tym samym katalogu co program PKUNZIP). Program spowoduje umieszczenie rozzipowanych plików w tym samym katalogu w którym program PKUNZIP aktualnie się znajduje. Dodatkowe informacje o opcjach rozzipowania PKUNZIP /?.