02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl


Sterowanie kotłem parowym zasilającym turbinę generatora prądu 120 MW.

Sterownik MCS68 został zastosowany do sterowania kotłem pyłowym dostarczającym parę do turbiny generatora prądu 120 MW w elektrowni Adamów. Sterownik wysyła sygnały sterujące do urządzeń wykonawczych. Z obiektu podawane są informacje o aktualnym stanie procesu. Sterownik pośredniczy w wymianie informacji z systemem optymalizującym pracę kotła zrealizowanym na bazie sieci neuronowych, wdrożonym przez firmę TRANSITION TECHNOLOGIES Ltd. Operator kotła prowadzi proces przy wykorzystaniu stacji operatorskiej SS10 firmy IMPACT s.c. oraz stacyjek zainstalowanych w głównym pulpicie sterującym kotłem. Stacja operatorska rejestruje w odstępach 1 minutowych wszystkie dostępne parametry procesu.

Istnieją następujące tryby pracy automatyki kotła:

- sterowanie kotłem bez układu sterownikowego (praca awaryjna)
- sterowanie kotłem poprzez sterownik MCS68 bez systemu optymalizacji
- sterowanie kotłem poprzez sterownik MCS68 z zewnętrznym systemem optymalizacji

W trybie pracy bez systemu optymalizacji sterownik prowadzi kocioł pod kątem utrzymania tlenu w spalinach na zadanym poziomie. Aktualne nastawy punktów pracy poszczególnych urządzeń wprowadzane są przez operatora kotła za pomocą stacyjek w głównym pulpicie sterującym. Rozwiązanie to pozwoliło na wprowadzenie sterowania sterownikowego, bez zmiany wieloletnich nawyków operatorów kotłów (5 identycznych kotłów).

W trybie pracy z systemem optymalizacji sterownik wykonuje wszystkie dotychczasowe zadania oraz uwzględnia korekty nastaw wprowadzone przez system nadzorczy. Zadaniem systemu nadzorczego jest korygowanie nastaw wprowadzonych przez operatora kotła pod kątem poprawienia sprawności procesu spalania oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Rysunek poniżej przedstawia jeden z ekranów synoptycznych obrazujący pracę kotła:


I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I