02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl


Aktualne wersje oprogramowania firmowego
Program SS10 ver.504SS10.ZIP Uwaga:
Pakiet CPU68 - Epromyver.504TSM68.ZIP Uwaga:
Pakiet CPU68 - niezbędna modyfikacja sprzetowa od ver.503Proszę o kontakt z firmą
Pakiet NET485 MCS/IBMver.3.40NP485.ZIP Uwaga:
Pakiet NET01ver.1.2RS232.ZIP 
Pakiet CTC8ver.1.3CTC8.ZIP 
Pakiet SYN01ver.3.32SYN01.ZIP 
Pakiet DA4I_xver.2.0DA4_x.ZIP 
Gale do wszystkich wyrobówver.3.0GALE.ZIP  
Regulator PID01ver.netPID01.ZIP 
Miernik tablicowy MT3ver.netMT3.ZIP 
Miernik tablicowy MT4ver.netMT4.ZIP 
Stacyjka PD1ver.1.0PD1.ZIP 
Stacyjka PD2ver.1.0PD2.ZIP 
Terminal alfanumeryczny KLED01ver.3.1KLED01.ZIP 
Terminal alfanumeryczny KLCD01ver.1.0KLCD01.ZIP 
Test mierników tablicowychver.1.0MT_TEST.ZIP 
Program EX10 (przenoszenie danych do EXCEL)ver.B.01EX10.ZIP  
Rozzipowanie programów ROZZIPOWANIE 

I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I