02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl


Instrukcje obsługi


    W celu zapoznania z naszymi urządzeniami udostępniamy aktualne instrukcje obsługi naszych wyrobów. Wszystkie instrukcje są zapisane w formacie PDF. Ze względu na szczupłość miejsca na aktualnym serwerze nie przechowujemy tu zbiorów wszystkich instrukcji. W celu otrzymania instrukcji prosimy o kontakt z firmą. Instrukcje wyślemy pocztą E-mail.

Instrukcje obsługi (DTR)Instrukcje dostępne bezpośrednio
Sterownik MCS68
i stacja operatorska SS10
Instrukcja serwisowa systemu MCS681,4 Mb
Pakiet CPU68 
Pakiet NET485 MCS/IBM 
Pakiet RS232c 
Pakiet CTC8 
Pakiet SYN01 
Regulator PID01Instrukcja programowania regulatora PID011,2 Mb
Miernik tablicowy MT2Instrukcja programowania miernika MT20.8 Mb
Miernik tablicowy MT3Instrukcja programowania miernika MT30.2 Mb
Miernik tablicowy MT4Instrukcja programowania miernika MT40.2 Mb
Stacyjka PD1 
Stacyjka PD2 
Terminal alfanumeryczny KLED01 
Terminal alfanumeryczny KLCD01 
Konwerter transmisji RS232 <> RS485Instrukcja obsługi konwertera RS232 <> RS4850.12 Mb
Izolowany konwerter transmisji RS232 <> RS485Instrukcja obsługi konwertera RS232 <> RS4850.23 Mb

I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I