02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl


Regulator PID01, uniwersalny jednokanałowy regulator cyfrowy


Regulator PID01 umożliwia:

  1. - statyczne i dynamiczne , liniowe i nieliniowe przetwarzanie analogowych sygnałów wejściowych
  2. - wykonywanie wstępnych przeliczeń na sygnałach wejściowych
  3. - wykonywanie procesu regulacji w oparciu o różne typy algorytmów
  4. - utworzenie struktury kaskady regulatorów
  5. - sterowanie elementami wykonawczymi sygnałem ciągłym, dwupołożeniowym, trójpołożeniowym, trójpołożeniowym z sprzężeniem zwrotnym, algorytmem wyjścia krokowego
  6. - przełączenie w tryb pracy MAN i ręczne prowadzenie procesu
  7. - alarmowanie o nieprawidłowym przebiegu procesu sterowania
  8. - alarmowanie o formalnych błędach w strukturze regulatora po zaprogramowaniu
  9. - programowanie logicznej struktury urządzenia z klawiatury regulatora
  10. - współpracę po łączu RS485 z zewnętrznymi systemami sterowania (sterownik MCS68) celem kontroli i rejestracji parametrów obiektowych

Oprogramowanie regulatora umożliwia wprowadzenie przez użytkownika różnych konfiguracji pracy urządzenia. Między innymi można skonfigurować następujące akcje regulacyjne:

- regulator PID z wyjściem ciągłym
- regulator PID z wyjściem dwustanowym
- regulator PID z wyjściem krokowym
- regulator PID kaskadowy z wyjściem ciągłym
- regulator PID stosunku dwóch wartości z wyjściem ciągłym


Regulator PID z wyjściem ciągłym

Jako przykład posłuży regulator temperatury w piecu. Sygnałem wejściowym jest termopara typu J o zakresie pomiarowym 0-500 oC z przetwornikiem (bez linearyzacji) na sygnał prądowy 4-20 mA podłączonym do pierwszego wejścia analogowego. Elementem wykonawczym jest łącznik tyrystorowy z prądowo (4-20mA) zadawanym kątem otwarcia tyrystorów. Regulator utrzymuje temperaturę na stałej wartości 250 oC. Sygnalizacja alarmowa ustawiona jest na wartość 240 oC MIN. i 270 oC MAX. Parametry PID w przykładzie są przypadkowe


Regulator PID z wyjściem dwustanowym

Jako przykład posłuży regulator temperatury w piecu. Sygnałem wejściowym jest termopara typu J o zakresie pomiarowym 0-500 oC z przetwornikiem (bez linearyzacji) na sygnał prądowy 4-20 mA podłączonym do pierwszego wejścia analogowego. Elementem wykonawczym jest łącznik tyrystorowy z dwustanowo zadawanym czasem pracy tyrystorów. Regulator utrzymuje temperaturę na stałej wartości 250 oC. Sygnalizacja alarmowa ustawiona jest na wartość 240 oC MIN. i 270 oC MAX. Parametry PID w przykładzie są przypadkowe.


Regulator PID z wyjściem krokowym

Jako przykład posłuży regulator przepływu. Sygnałem wejściowym jest przetwornik przepływu o zakresie pomiarowym 0-10 m3 z wyjściem prądowym 4-20 mA podłączonym do pierwszego wejścia analogowego. Elementem wykonawczym jest zawór z sterowaniem kierunku pracy (zamykaj, otwieraj) bez sprzężenia zwrotnego. Regulator utrzymuje przepływ na stałej wartości 7.5 m3/h. Sygnalizacja alarmowa ustawiona jest na wartość MIN=6 m3 i MAX=9 m3. Czas przejścia zaworu z stanu zamknięty do otwarty wynosi 70 sek. Parametry PID w przykładzie są przypadkowe.


Regulator PID kaskadowy z wyjściem trójstanowym

Jako przykład posłuży regulator przepływu wody przez kocioł WR25 zainstalowany w węźle mieszania wody z miasta i obiegowej z kotła. Sygnałem wejściowym jest przetwornik F1 przepływu wody przez kocioł o zakresie pomiarowym 0- 500 m3/h z wyjściem prądowym 4-20 mA podłączonym do pierwszego wejścia analogowego oraz przetwornik F2 przepływu wody w obwodzie podmieszania o zakresie pomiarowym 0- 500 m3/h z wyjściem prądowym 4-20 mA podłączonym do drugiego wejścia analogowego. Elementem wykonawczym jest zawór z sterowaniem kierunku pracy (zamykaj, otwieraj) posiadający sygnał sprzężenia zwrotnego podłączony do trzeciego wejścia analogowego. Regulator utrzymuje przepływ na stałej wartości 355 m3/h . Sygnalizacja alarmowa ustawiona jest na wartość MIN=320 i MAX=370m3/h . Parametry PID w przykładzie są przypadkowe. .


Regulator PID stosunku dwóch wartości z wyjściem trójstanowym

Jako przykład posłuży regulator utrzymujący stały, wynoszący 1.25 (zadawany w przedziale 0-10) stosunek przepływu substancji F2+F3 podawanej do zbiornika w zależności od przepływu F1. Sygnałami wejściowym są trzy przetworniki przepływu o zakresie pomiarowym 0-10 m3/h z wyjściem prądowym 4-20 mA podłączonymi do pierwszego, drugiego i trzeciego wejścia analogowego. Elementem wykonawczym jest zawór z sterowaniem kierunku pracy (zamykaj, otwieraj) z sprzężenia zwrotnym podłączonym do czwartego wejścia analogowego. Regulator utrzymuje stosunek F1 / (F2+F3) . Parametry PID w przykładzie są przypadkowe. .

W celu zapoznania się z zasadami programowania urządzenia, sugerujemy przeczytanie instrukcji obsługi regulatora PID01.

Aplikacje Naszych wyrobów w przemyśle


I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I