02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl


INFORMACJE O FIRMIE

    Firma IMPACT s.c. powstała w styczniu 1990 roku jako spółka prawa cywilnego i działa nieprzerwanie pod adresem jak powyżej. Firma specjalizuje się w produkcji kontrolno - sterujących urządzeń automatyki przemysłowej. W zakresie swej działalności firma zajmuje się produkcją systemów automatyki przemysłowej, wdrażaniem układów automatyki na obiektach, projektowaniem wyspecjalizowanych urządzeń wg potrzeb zamawiającego, doradztwem w zakresie układów elektroniki mikroprocesorowej i automatyki, kompletacją dostaw systemów oraz handlem podzespołami i urządzeniami elektronicznymi.

W ramach produkowanych wyrobów oferujemy pełen asortyment aparatury pomiarowej, kontrolnej i sterującej. Wszystkie nasze wyroby wyposażone są w łącze sieciowe RS485 pracujące w standardzie MODBUS. Do zakupionego sprzętu oferujemy sieciowe oprogramowanie konfiguracyjne i wizualizacyjne. Obsługa operatorska oprogramowania nadrzędnego realizowana jest w trybie okienkowym z wykorzystaniem ideogramów ( mysz ). Oferowany system realizuje następujące funkcje:

- konfigurowanie dołączonych do systemu urządzeń ( elektryczne i programowe )
- konfigurowanie grafiki synoptyki na monitorze
- konfigurowanie grafiki i przeliczeń dla raportów ekranowych i drukarkowych
- definiowanie parametrów rejestracyjnych dla poszczególnych pomiarów
- wizualizacja parametrów procesowych, grafika, trendy, słupki, alarmy, awarie
- modyfikacja parametrów prowadzonych procesów, możliwość sterowania ręcznego
- rejestracja zdefiniowanych parametrów i zdarzeń
- raportowanie na drukarce i do zbioru
- archiwizacja danych z możliwością wykorzystania w arkuszach kalkulacyjnych

Do produkowanych sterowników MCS68 oferujemy oprogramowanie obiektowe SS10 przyjazne dla automatyka pozwalające na programowanie na poziomie logicznych sygnałów obiektowych, definiowania powiązań pomiędzy poszczególnymi sygnałami, przeliczeń z wykorzystaniem rozbudowanej arytmetyki zmiennoprzecinkowej i funkcji inżynierskich, programowania algorytmów regulacji i programów sekwencyjnych. Wraz z kompletem oprogramowania i do każdego z wyrobów dostarczana jest dokumentacja w języku polskim. W razie potrzeby firma realizuje szkolenie w zakresie obsługi i programowania dostarczanego sprzętu.

Firma zajmuje się szeroko pojętą działalnością usługową w zakresie wdrażania systemów automatyki przemysłowej na obiektach. W ramach prac obiektowych wykonujemy:

- analizy obiektów pod kątem zastosowania mikroprocesorowych systemów automatyki
- projektowanie obiektów ( tak od strony elektronicznej jak i elektrycznej )
- montaż systemów automatyki na obiekcie
- oprogramowanie zainstalowanego sprzętu
- rozruch techniczny systemu jak i obiektu
- rozruch technologiczny przy współpracy z zamawiającym
- szkolenie obsługi
- nadzór techniczny nad obiektem
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Prace mogą dotyczyć obiektów nowych jak i modernizacji już istniejących. Przy wykonywaniu projektów układów pneumatycznych i mechanicznych jak i przy instalowaniu tego typu sprzętu Firma współpracuje z doświadczonymi biurami projektów automatyki i wykonawcami tego typu prac. Poza projektami na zamówienie IMPACT dysponuje gotowymi sprawdzonymi w praktyce rozwiązaniami

Wszystkie oferowane produkty finalne są opracowaniami własnymi.

Poniżej załączamy listę referencyjną zakładów będących odbiorcami i użytkownikami produkowanych i instalowanych przez nas urządzeń

- Petrochemia Płock S.A.
- OBR Przemysłu Rafineryjnego Płock
- Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
- Thomson-Polkolor Piaseczno
- Fabryka Kabli Ożarów S.A.
- Apator Toruń
- Ciepłownia Szopinek w Zamościu
- Centralna Ciepłownia Zawiercie
- Huta Bankowa
- Zespół Elektrociepłowni Gdańsk
- PEC Dąbrowa Górnicza
- Elektromontaż 1 Kraków
- Elektromontaż 1 Katowice
- Rafineria Trzebinia
- Zakłady Chemiczne Oświęcim
- Zakłady Chemiczne Police
- Zakłady Chemiczne Wizów
- Zakłady Chemiczne Puławy - Azoty
- Zespół Zbiorników Wodnych Sromowce-Czorsztyn
- Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A.
- OBR Układów Sterowania Napędów Toruń
- Instytut Energetyki Gdańsk
- BELOS Bielsko-Biała

 

    

I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I