02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl


Konwerter transmisji RS232 na RS485

Konwerter jest przeznaczony do zamiany standardu elektrycznego transmisji RS232 na RS485 i odwrotnie. Konwerter pracuje w szerokim zakresie prędkości transmisji. Wyboru prędkości transmisji i ilości znaków stopu dokonuje się zworkami. Konwerter wymaga podania zasilania zewnętrznego. W zależności od posiadanego źródła należy do odpowiedniego zacisku podłączyć napięcie zasilające. Po ustawieniu parametrów pracy konwertera układ nie wymaga innych korekcji. Urządzenie pracuje stabilnie dzięki zastosowaniu stabilizacji kwarcowej częstotliwości odniesienia.

Widok konwertera

 

2.0 Podłączenie sygnałów obiektowych

Tabelki przedstawiają sposób podłączenia sygnałów obiektowych do konwertera oraz sposób wyboru parametrów (prędkości i ilości bitów stopu) transmisji.

Zacisk

Przeznaczenie

1

Minus zasilania (0V)

2

Plus zasilania (8..15V)

3

Plus zasilania (15..26V)

4

Linia RS485 (+)

5

Linia RS485 (-)

6

Linia RS232 (GND)

7

Linia RS232 (RxD)

8

Linia RS232 (TxD)


2.1 Ustawienie zworek parametrów transmisji

Terminowanie linii RS485

Pozycja zworki

JP3

 

1

Obciążenie linii transmisyjnej 150R

2

3

terminatory 820R do linii do zasilania +5V oraz masy 0V

4

Uwaga: Zworki należy zakładać parami JP3-1,2 i JP3-3,4

 

Wybór mnożnika prędkości transmisji

Pozycja zworki JP-2

Mnożnik prędkości transmisji

1

F(transmisji) = fx *4

2

F(transmisji) = fx *2

3

F(transmisji)= fx *1

Uwaga: Należy wybrać jedną pozycję zworki

Wybór prędkości transmisji

Pozycja zworki JP-1

Prędkość transmisji dla wybranego mnożnika

F(transmisji)
= fx *1

F(transmisji)
= fx *2

F(transmisji)
= fx *4

1

38400

76800

153600

2

19200

38400

76800

3

9600

19200

38400

4

4800

9600

19200

5

2400

4800

9600

6

1200

2400

4800

Uwaga: Należy wybrać jedną pozycję zworki

Wybór ilości znaków stopu

Pozycja zworki JP-2

Ilość znaków stopu

4

1/2 bitu

5

1 bit

6

2 bity

Uwaga:
Ilość bitów startu=1
Ilość bitów danych=8
Ilość bitów stopu = suma z wartości wybranych zworkami JP2-4, JP2-5, JP2-6
(założenie wszystkich zwór JP2-4, JP2-5, JP2-6 umożliwia uzyskanie znaku o długości 11 i ½ bitu)

2.2 Przykład ustawienia zworek

Pozycja

zworek

Definicja działania konwertera

JP2-3

Mnożnik prędkości transmisji *1

JP1-3

Prędkość transmisji 9600 dla mnożnika *1

JP2-4,

JP2-5

Parametry transmisji 1bit startu, 8bitów danych, 1 1/2 bitu stopu

JP3-1,

JP3-2

Linia transmisyjna RS485 obciążona rezystancją 150R

JP3-3

Linia transmisyjna RS485 terminowana przez rezystancję 820R do +5V

JP3-4

Linia transmisyjna RS485 terminowana przez rezystancję 820R do 0V


I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I