02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl


 

 

 

 

 

 

Sterownik węzła cieplnego MC-34-CO

 

 

 

Swobodnie programowany sterownik  MC-34 w wersji  MC-34-CO przeznaczony jest do stosowania w węzłach cieplnych o obiegu CO , CWU.  Posiada sterowanie pogodowe, korektę dobowo-tygodniowa, odczytuje stan liczników ciepła INFOCAL5. Posiada  łącze komunikacyjne dla celów wizualizacji procesowej.

 

 

 

 

Parametry techniczne sterownika MC-34:

 

Parametr

Wartość

Ilość

zasilanie

24V DC

 

pobór mocy

10VA  (max)

 

mocowanie

szyna DIN

 

zakres temperatur

0-65oC

 

obudowa

IP20

 

masa

0.475 kg

 

przekrój przewodów przyłączeniowych

0.5-2.5 mm2

 

zakresy wejściowe

0-20 mA, 4-20 mA

 

zakresy wejściowe

0-1V, 0-5V, 0-10V

 

zakresy wejściowe

PT100, PT500, PT1000,NTC

 

wejścia analogowe

zakres pomiarowy

8

wyjścia analogowe

4-20 mA ,0-5V,0-10V

2

wejścia dwustanowe

0-24V DC (10mA/24V)

16

wyjścia dwustanowe

NO (zestyk przekaźnika)         

8

protokół komunikacyjny

MODBUS-RTU

 

kanał komunikacyjny zewnętrzny

RS485, M._BUS (9600,19200,38400)

1

kanał komunikacyjny lokalny       

RS485, M._BUS (19200) 

1

 


Podstawowe funkcje sterowania

 

Oprogramowanie sterownika w wersji MC-34-CO umożliwia wykonywanie następujących procesów:

 

- regulacja temperatury wody CWU

- regulacja pogodowa temperatury wody CO

- korekta dobowa temperatury wody  CO

- korekta tygodniowa temperatury wody CO

- korekta stałowartościowa temperatury wody CO

- odcięcie grzania powyżej zadanej temperatury otoczenia

- regulacja ciśnienia wody CO niskich parametrów

- regulacja poziomu wody w zbiorniku wody uzupełniającej CO

 

- sterowanie zaworem wykonawczym z napędem elektrycznym obiegu CO

- sterowanie zaworem wykonawczym z napędem elektrycznym obiegu CWU

- sterowanie pompą obiegową  CO

- sterowanie zaworem wody uzupełniającej  CO

- sterowanie pompą wody uzupełniającej CO

- sterowanie sygnalizacją alarmową

 

- nadzór nad ciągłością zasilania urządzeń wykonawczych

- odczyt parametrów z liczników ciepła – INFOCAL5

- współpraca z lokalnym panelem operatorskim

- zdalny nadzór nad praca węzła za pomocą łącza komunikacyjnego  RS485

- protokół komunikacyjny MODBUS RTU

 


W zastosowaniu do sterowania węzłem cieplnym sterownik odczytuje następujące pomiary:

 

- temperatura zewnętrzna (PTxxx, NTC)

- temperatura wody  CWU niskich parametrów (PTxxx, NTC)

- temperatura wody zasilającej CO niskich parametrów (PTxxx, NTC)

- temperatura wody powrotnej CO niskich parametrów  (PTxxx, NTC)

- temperatura wody CWU

- ciśnienie wody CO niskich parametrów

- ciśnienie (poziom) wody w zbiorniku wody uzupełniającej

 

Poprzez odczyt danych z ciepłomierza INFOCAL-5 sterownik uzyskuje dostęp do następujących danych:

 

- temperatura wody zasilającej wysokich parametrów

- temperatura wody powrotnej wysokich parametrów

- różnica temperatur wysokich parametrów

- przepływ wody zasilającej wysokich parametrów

- moc grzania wysokich parametrów

- bilans energii cieplnej wysokich parametrów

- numer seryjny ciepłomierza

 

 

Przykładowe aplikacje obiektowe

 

Rysunek poniżej przedstawia typowe konfiguracje węzłów cieplnych dla obiegu CO w której może pracować sterownik MC-34 - CO.

 

 

 

 

Układ z zbiornikiem wody uzupełniającej  dla CO niskich parametrów

 

 

Układ bezpośredniego uzupełnienia wody CO niskich parametrów

 

 

Opis oznaczeń:

 

Vw      - przepływ wody wysokich parametrów

Twz     - temperatura zasilająca wysokich parametrów

Twp     - temperatura powrotu wysokich parametrów

Tp       - temperatura zewnętrzna

Pu       - poziom wody w zbiorniku uzupełniającym

Tnz      - temperatura zasilająca niskich parametrów

Tnp     - temperatura powrotu niskich parametrów

Pni      - ciśnienie instalacyjne niskich parametrów

Zu        - zawór wody uzupełniającej poziom w zbiorniku

Zm      - zawór mieszający – regulacja temperatury wody niskich parametrów

Mo      - pompa obiegowa w obwodzie niskich parametrów

Mu       - pompa dobijająca ciśnienie  w obwodzie niskich parametrów 

 

 

Czujniki pomiarowe i elementy wykonawcze

 

- Pomiary temperatur odbywają się za pomocą czujek PT100 (PT500, PT1000, NTC).

- Pomiary ciśnień odbywają się za pomocą dwuprzewodowych przetworników ciśnienia 4-20 mA

- Sterowanie pozycjonowania zaworów  - dwoma sygnałami dwustanowymi

  „otwieraj” , „zamykaj” (24VDC lub 230V AC)

- Sterowanie zaworem  uzupełniającym   - jednym sygnałem „otwieraj” (24VDC lub 230V AC)

 

 

Opis działania sterownika MC-34-CO

 

Temperatura wody CWU jest utrzymywana przez stałowartościowy regulator PI. Sygnał sterujący położeniem zaworu wykonawczego może być analogowy (4-20 mA,0-5V, 0-10V) lub trójstanowy (otwórz, pauza, zamknij).


Temperatura wody CO niskich parametrów jest utrzymywana przez regulator PI. Wartość zadana temperatury wody  CO jest uzależniona od : temperatury otoczenia , korekty dobowo – tygodniowej, korekty stałowartościowej. Sygnał sterujący położeniem zaworu wykonawczego może być analogowy (4-20 mA, 0-5V,0-10V) lub trójstanowy (otwórz, pauza, zamknij).

 

Temperatura odcięcia grzania określa moment wyłączenia ogrzewania powyżej zadanej temperatury otoczenia.

 

Utrzymywanie ciśnienia instalacyjnego CO niskich parametrów realizowane jest poprzez załączanie zaworu lub pompy z zabezpieczeniem zwrotnym. Po osiągnięciu ustalonego ciśnienia następuje wyłączenie uzupełniania. Pomiar ciśnienia instalacyjnego odbywa się za pomocą analogowego przetwornika ciśnienia względnego.

 

Regulacja poziomu wody  w zbiorniku uzupełniającym realizowana jest poprzez otwieranie zaworu dolewającego  wodę do zbiornika. Pomiar różnicy ciśnień pomiędzy dołem zbiornika a ciśnieniem nad poziomem lustra wody wyznacza aktualny poziom wody w zbiorniku.  Po osiągnięciu zadanego poziomu  zawór jest zamykany.

 

Nadzór nad pracą elektrycznych układów wykonawczych polega na sprawdzeniu stanu bezpieczników automatycznych. W  układach z zasilaniem trójfazowym kontroluje prawidłowość zasilania trójfazowego.

 

W układach z pompą obiegową posiadającą sygnalizację awarii, sygnał  można dołączyć do sterownika.

 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej sterownik  włącza sygnalizację awaryjną, w miarę możliwości utrzymuje pracę, czeka na interwencję obsługi.

 

 

Przykład zastosowania

 

Sterowniki MC-34-CO predestynowane są do stosowania w obiektach, których stan pracy ma być zdalnie kontrolowany.  Zastosowane łącze transmisyjne RS485 wraz z protokołem  MODBUS RTU jest najpowszechniej obsługiwanym przemysłowym standardem komunikacyjnym umożliwiającym osiągniecie zasięgu transmisji nawet do 2 km po skrętce parowanej. W przypadku zastosowania dodatkowych konwerterów  pośredniczących zasięg transmisji staje się nieograniczony. Przykładowym zastosowaniem  sieciowym było użycie sterowników do zdalnego nadzoru 80 kompaktowych węzłów cieplnych ( prod. ELEKTROTERMEX) zainstalowanych w budynkach mieszkalnych. Sterowniki poprzez dodatkowe konwertery zostały podłączone do globalnej sieci komputerowej.

 

 

 

Stacja wizualizacyjna została umieszczona w znacznej odległości od kontrolowanych obiektów.

 

 

 

Dokumentacja sterownika MC34-CO z przykładem podłączenia  

 

 

I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I