02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl

MIERNIK TABLICOWY MT-3

    Miernik MT3 jest urządzeniem do pomiaru prądów, napięć, rezystancji, w obwodach automatyki przemysłowej. W zależności od wersji wykonania miernik odczytuje dwa do czterech sygnałów analogowych. Poza pomiarem analogowym miernik realizuje funkcje zliczania impulsów przychodzących na wejście dwustanowe (np. z przepływomierza impulsowego ). Dowolne wejście analogowe lub wejście dwustanowe mogą być wykorzystane do realizacji funkcji bilansowania pomiaru ( np. przepływu masowego ). Szereg wbudowanych algorytmów pozwala na dokonywanie specjalizowanych obliczeń których wynik wyświetlany jest na dodatkowym kanale miernika poza tym wyniki pomiarów z poszczególnych torów analogowych są przeliczane przez miernik według algorytmu użytkownika. Umożliwia to przeskalowanie miernika w dowolnym zakresie. Wynik przeliczeń jest wyświetlany na sześcio pozycyjnym wyświetlaczu LED oraz odtwarzany w postaci analogowego sygnału prądowego. Umożliwia to łatwa współprace z innymi, istniejącymi już elementami automatyki. Wbudowane przekaźniki mogą być wykorzystane do sygnalizacji (np. przekroczenia wartości granicznych mierzonego parametru). Miernik wyposażony jest w łącze sieciowe RS485 umożliwiające prace w systemie sterowania nadrzędnego. Zainstalowane oprogramowanie umożliwia użytkownikowi samodzielne przygotowanie miernika do pracy.


PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

wejścia analogowe 4  
zakresy wejściowe prądowe 0-10 mA0-20 mA4-20 mA
rezystancja wejścia prądowego 100 R  
zakresy wejściowe napięciowe 0-5 V0-10V Rwe=220k
zakres wejściowy rezystancyjny 0-600R (Pt100) 0-1000R (Pt500) 
zakres wejściowy dwustanowy 0 = (0-10V) 1= (14-24V) 
rozdzielczość przetwornika A/C11 bitów ( 0.1% )   
wyświetlacz LED (zielony)4 cyfry + znaklub 6 cyfr15mm
linijka analogowa (bargraf) 15 diod LED zielone 
rozdzielczość przetwornika C/A 10 bitów ( 0.1% )  
zakres wyjściowy prądowy 0-10 mA0-20 mA,4-20 mA
rezystancja obciążenia wyjściamniejsza od 600 R  
łącze komunikacyjne RS485  
przekaźniki wyjściowe2 szt.zestyk przełączny220V/1A
zasilanie 220V+10% -20% 17VA
zakres temperatur pracy0 - 50 C  
wymiary72 x 144 x 165 mm  
masa całkowita 1.2kg  


FUNKCJE MIERNIKA MT3

    Miernik MT3 został zrealizowany w oparciu o mikroprocesor jednoukładowy firmy SIMENS. W wersji standardowej miernik umożliwia pomiar sygnałów prądowych, napięciowych lub oporności W wykonaniu jako miernik temperatury można podłączyć dwa przetworniki PT100 w linii dwu- i trójprzewodowej. Pomiar sygnałów prądowych lub napięciowych dokonywany może być na 4 wejściach. Wskazywana wartość obliczana jest w oparciu o doprowadzone sygnały wejściowe. Wartość ta może być retransmitowana w standardzie prądowym za pomocą zainstalowanego izolowanego wyjścia prądowego. Wyjście to może także służyć jako zadajnik prądu. Taka konfiguracja sprzętowa pozwala na zastosowanie miernika jako inteligentnego przetwornika obiektowego. Wejście dwustanowe umożliwia podłączenie pojedynczego sygnału napięciowego0-24V. Wejście jest optoizolowane. Zależnie od oprogramowania wejście to może być przeznaczone do synchronizacji pomiarów wielu mierników, zliczania przychodzących impulsów lub wygaszania wyświetlania. Wyjścia dwustanowe zrealizowane są na dwóch przekaźnikach z wyprowadzonymi na zewnątrz stykami przełącznymi. Mogą one być wykorzystane jako wyjścia alarmowe lub sterujące. Do zobrazowania stanu pracy miernika oraz wskazania mierzonych i wystawianych na wyjściach wartości przeznaczono 6-cio pozycyjny wyświetlacz LED, 15-sto punktowa linijkę LED(bargraf) diody LED o oznaczeniach MAX, MIN, F1, F2, F3, F4, IN, OUT1, OU2, FAIL oraz 6 diod LED umieszczonych w polach klawiszy przeznaczone do określenia aktualnego stanu pracy miernika. Zainstalowana klawiatura foliowa umożliwia wprowadzanie parametrów konfiguracyjnych do miernika oraz obsługę operatorska na obiekcie. Klawiatura posiada 5 przycisków. Do komunikacji z otoczeniem miernik wyposażono w asynchroniczne łącze RS485 pozwalające na prace maksymalnie 63 mierników w sieci. Łącze RS485 jest całkowicie izolowane galwanicznie od pozostałych obwodów miernika. Miernik umieszczony jest w obudowie z tworzywa ABS przeznaczonej do zabudowy elewacyjnej.


OPROGRAMOWANIE MIERNIKA MT3

Oprogramowanie miernika realizuje następujące funkcje:

    - skalowanie wejść i wyjścia
    - kontrole 4 progów alarmowych dla każdego wejścia
    - nieliniowe przetwarzanie sygnału wejściowego
       np. pierwiastkowanie, linearyzacja Pt100 i termopar
    - przeliczenia realizowane na wybranych sygnałach wejściowy
      np. pomiar przepływu gazu z korekcja od temperatury i ciśnienia
    - pomiar przepływu wody z korekcja od temperatury
    - pomiar poziomu produktów naftowych w zbiorniku z korekta
    - od temperatury i wyznaczeniem gęstości produktu
    - uśrednianie wagowe kilku sygnałów
    - sumowanie, bilansowanie jednego z wybranych wejść analogowych lub
        wejścia dwustanowego
    - retransmisje wybranego parametru w pętli prądowej
    - wskazanie procentowego położenia pomiaru w zakresie
    - kontrole poprawności zaprogramowania struktury

     Zaprogramowana struktura miernika przechowywana jest w nieulotnej pamięci EEPROM. Zarejestrowany bilans pamiętany jest w podtrzymywanej bateryjnie pamięci RAM. Ponowne załączenie miernika powoduje dalsze doliczanie zmierzonej wartości do bilansu bez utraty wartości dotychczasowej. Dostęp do struktury miernika możliwy jest po podaniu zaprogramowanego hasła.

Urządzenia tablicowe


I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I