02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl


Informacja na temat pomiarów energii cieplnej pary wodnej
z zastosowaniem sterownika MCS68

 

1. Przyrządy do pomiaru energii cieplnej pary wodnej zgodnie z “Dziennikiem Urzędowym Miar i Probiernictwa” nie podlegają legalizacji oraz zatwierdzeniu typu.

2. Potwierdzenie poprawności pomiarów energii cieplnej pary wodnej może być uzyskane jedynie poprzez wykonanie badań w dowolnym ośrodku badawczym, który zostanie zatwierdzony przez dostawcę i odbiorcę energii pary wodnej.

3. Pomiary energii cieplnej w sterowniku MCS68 są wykonywane na podstawie publikacji wydanej przez THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS . Wzory do obliczeń wykorzystane w strukturze systemu jako bloki STEAM oraz VISCOS zostały przygotowane na podstawie założeń sformułowanych przez INTERANTIONAL FORMULATION COMMITTEE (IFC) February 1967.

4. Informacje na temat publikacji:

ASME STEAM TABLES
Sixth Edition (1993)
Thermodynamic and Transport Properties of Steam
comprising:
TABLES AND CHARTS FOR STEAM AND WATER
calculated using:
THE 1967 IFC FORMULATION FOR INDUSTRIAL USE
in conformity with:
THE 1963 INTERNATIONAL SKELTON TABLES
as adopted by the:
SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PROPERTIES OF STEAM
preapred by:
C. A. MEYER
R. B. McCLINTOCK
G. J. SILVESTRI
R. C. SPENCER, JR
for:
THE ASME COMMITTEE ON PROPERTIES OF STEAM


I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I