02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl


Sterowanie systemem ciepłowniczym w zespole budynków szpitalnych

Sterowniki MCS68 zostały zastosowane do sterowania Centralnym Ogrzewaniem ( CO ) i podgrzewaniem Ciepłej Wody Użytkowej ( CWU ) w zespole budynków szpitalnych. Sterowniki zainstalowane w węzłach współpracują z centralną stacją operatorską, na której uwidocznione są parametry pracy węzła. Z stacji operatorskiej można zadać tygodniowy i dobowy przebieg zmian temperatury w kontrolowanych pomieszczeniach. W przypadku wystąpienia awarii pracy węzła lub niedotrzymania parametrów roboczych, stacja operatorska wskazuje typ awarii i jej umiejscowienie.

Lokalny węzeł cieplny

W systemie cieplnym szpitala funkcjonuje 16 lokalnych węzłów mieszających. Zadaniem węzła jest mieszanie (za pomocą regulowanego zaworu czterodrogowego ) wody zasilającej i powrotnej z kaloryferów, tak aby temperatura wody zasilającej kaloryfery pozwalała na dostarczenie do pomieszczeń niezbędnej ilości ciepła, umożliwiającej utrzymanie temperatury powietrza na zadanym poziomie. Pomiar temperatury powietrza odbywa się w wytypowanym pomieszczeniu kontrolnym. Temperatura powietrza w może być zmieniana w funkcji czasu. Podział czasowy umożliwia wprowadzenie w obrębie doby czterech punktów w których następuje zmiana temperatury zadanej powietrza w pomieszczeniu kontrolnym. Możliwe jest programowanie charakterystyk dobowych zmian temperatury, różnych dla poszczególnych dni tygodnia. Zmiana temperatury zadanej następuje w chwili zrównania się czasu astronomicznego z kolejnym czasem w tabeli zmian dobowych. Zakres zmian temperatury powietrza zawiera się w przedziale 15-30 oC. W przypadku ustawienia temperatury z poza zakresu system będzie samoczynnie regulował temperaturę powietrza na stałym poziomie 22 oC. Punkty czasowe można dowolnie zmieniać w obrębie doby.

Opomiarowanie węzła umożliwia na wyznaczenie następujących parametrów:

- temperatury zewnętrznej
- temperatury wewnątrz pomieszczenia kontrolnego
- temperatury wody zasilającej węzeł cieplny
- temperatury wody instalacyjnej zasilającej odbiorniki ciepła
- temperatury wody powrotnej z odbiorników ciepła
- przepływu wody przez odbiorniki ciepła
- mocy cieplnej dostarczanej do odbiorników ciepła
- bilansu energii cieplnej dostarczonej do odbiorników ciepła
- bilansu zużycia zimnej wody użytkowej
- bilansu zużycia ciepłej wody użytkowej
- przepływu cyrkulacyjnego ciepłej wody użytkowej

Sterownik sygnalizuje nastepujace sytuacje alarmowe:

- przekroczenie temperatury powietrza na poziomie +- 2 oC względem temperatury zadanej
- przekroczenia temperatury instalacyjnej wody na poziomie +- 5 oC względem temperatury zadanej
- spadku temperatury powrotnej z odbiorników ciepła poniżej 20 oC
- spadku przepływu wody przez odbiorniki ciepła poniżej 0.1 m3/h
- przekroczenia przepływu wody przez odbiorniki ciepła powyżej 10 m3/h
- spadku przepływu cyrkulacyjnego CWU poniżej 0.1 m3/h
- przekroczenia przepływu cyrkulacyjnego CWU powyżej 5 m3/h

Dodatkowo do sterownika dołączone są następujące pomiary :

- poboru mocy elektrycznej przez budynek
- ciśnienia gazów medycznych

Rysunek przedstawia obrazowanie parametrów pracy pojedyńczego węzła cieplnego:Stacja synoptyczna

Z poziomu stacji synoptycznej możliwy jest dostęp do parametrów wszystkich węzłów cieplnych. Stacja prowadzi bieżącą rejestrację przebiegu zmian wszystkich obrazowanych parametrów. Zapis parametrów przechowywany jest przez okres jednego roku. Po upływie tego czasu dane ulegają zamazaniu przez najnowsze dane. Zarejestrowane parametry mogą być wyświetlane w postaci :wykresów, tabel, raportów tekstowych.

Operatorowi systemu udostępnione zostały następujące funkcje stacji synoptycznej:

- kształtowanie przebiegu zmian funkcji pogodowej
- kształtowanie przebiegu zmian temperatury w ciągu tygodnia

Stacja przygotowuje operatorowi następujące zestawy informacji:

- zestawienie parametrów poszczególnych węzłów mieszajacych
- zestawienie parametrów wymienników ciepła
- zbiorcze zestawienie zużycia energii cieplnej
- zbiorcze zestawienie zużycia energii elektrycznej
- sygnalizacja ciśnień gazów medycznych
- sygnalizacja przekroczeń parametrów na poszczególnych węzłach

Widok przykładowych stron synoptycznych przedstawiają rysunki:


Zbiorcze zestawienie alarmów

Zbiorcze zestawienie poborów mocy cieplnej


I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I