02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl

Wizualizacja procesów przemysłowych


Wizualizacja procesu sterowania pracą oczyszczalni ścieków

    Poza dostawą sprzętu i oprogramowania standardowego firma może dokonać implementacji technologii na bazie systemu SYS-68k lub przygotować specjalizowane oprogramowanie technologiczne. Oprogramowanie obiektów realizowane jest na podstawie założeń przedstawionych przez zamawiającego lub typowych rozwiązań oferowanych przez firmę.

Z dotychczasowych prac oferujemy oprogramowanie w zakresie:

* sterowania piecami gazowymi, olejowymi, elektrycznymi itp.
* sterowania i kontroli kotłowni, ciepłowni
* sterowania wymiennikami ciepła
* sterowania i pomiarów przepływów dla rożnych mediów
* centralnej rejestracji parametrów obiektowych
* sterowania procesami w cukrowniach ( np. warzenie cukrzycy )
* sterowania procesami w przemyśle farmaceutycznym
* sterowania oczyszczalniami ścieków
* sterowania pasteryzatorami, wędzarkami, chłodniami i suszarniami
* sterowania i telemetrii dla obiektów hydrotechnicznych

    Firma przygotowana jest do realizacji oprogramowania dostarczonego sterownika w oparciu o doświadczenia własne lub na podstawie algorytmów przekazanych przez zamawiającego. W tym drugim przypadku w ramach wykonywanych prac przewidziane jest wspólne opracowanie założeń do oprogramowania. Oprogramowanie realizowane przez firmę objęte jest gwarancją i nadzorem autorskim.

Wizualizacja sterowania pracą spalarni odpadów poszpitalnych

Aplikacje Naszych wyrobów w przemyśle


I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I