02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl


AUTOMATYKA KOTŁÓW WĘGLOWYCH WR25

    W Naszym Kraju funkcjonuje wiele kotłów węglowych z przeznaczeniem do ogrzewania osiedli, dzielnic, miast. Są to konstrukcje posiadające już sporo lat, a wciąż dobrze funkcjonujące. Obsługa procesu spalania węgla wymaga doświadczonej ekipy palaczy. Ich praca skoncentrowana jest na śledzeniu i korygowaniu dużej liczby istotnych parametrów. Proponowany system nie zastępuje obsługi, lecz ułatwia jej nadzór nad pracą obiektu. System jest zorientowany na optymalizację procesu spalania.

    Oferujemy system automatycznego nadzoru procesem spalania węgla w kotłach typu WR10, WR25 lub podobnych.

System realizuje następujące funkcje:

- regulacja podciśnienia w komorze spalania
- regulacja ciśnienia powiertrza pod rusztami
- regulacja mocy cieplnej pieca
- regulacja zawartości tlenu w spalinach
- regulacja przepływu wody przez piec
- regulacja obwodu podmieszania
- reglacja ciśnienia wody za kotłem
- uzupełnianie wody do sieci cieplnej
- sterowanie węzłem odgazowywacza wody
- rejestrację parametrów pracy pieca
- alarmowanie o zaistniałych stanach nieprawidłowych
- blokady pracy pieca od przepływy, ciśnienia, temperatury wody

    System sterowania oparty jest na sterowniku mikroprocesorowym, analizującym sygnały pomiarowe, i wydajacym polecenia elementom wykonawczym. Poprzez ciągłą korektę parametrów procesu praca kotła staje sie stabilna. System rejestruje co minutę wszystkie parametry. Umożliwia to póżniejszą kontrole pracy obiektu. Szczególnie istotne jest rejestrowanie parametrów spalin, mówiacych o stopniu zanieczyszczenia środowiska.

Zautomatyzowany piec pozwala na:

- zaoszczędzenie na ilości spalanego wegla
- zminimalizowanie zanieczyszczeń środowiska
- optymalizacje ilości energi elektrycznej niezbędnej do wytworzenia ciepła
- generowanie raportów o wykonanym planie produkcji energii cieplnej

    Nasz system sterowania obsługuje kotłownie miejskie w Zamościu, Zawierciu, Dąbrowie Górniczej. System w Zawierciu oprócz kontroli kotłowni nadzoruje pracę lokalnych wymienników ciepła. Komunikację pomiędzy sterownikami umożliwiają łącza radiowe.

Szczegółowe informacje aplikacyjne udzieli dział techniczny Naszej Firmy.


Instrukcja obsługi systemu sterowania kotłem WR25 - Ciepłownia Szopinek

Aplikacje Naszych wyrobów w przemyśle


I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I