02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl


KARTA WEJŚĆ ANALOGOWYCH A/D-16

    Karta zawiera 16 niezależnych zabezpieczonych wejść analogowych służących do pomiaru prądu w pętli prądowej obiektu lub napięcia symetrycznego (ew. niesymetrycznego) z mocnym tłumieniem składowych sumacyjnych w oparciu o wejściowy wzmacniacz pomiarowy. Każdy kanał wejściowy karty wyposażony jest w układ zabezpieczenia przepięciowego i filtr dolnoprzepustowy tłumiący składową zmienną.

Dane techniczne
ilość wejść 16
zakresy pomiarowe 0-20mA
rezystancja wejściowa 100R
dokładność pomiaru0.025% ( 12 bitów )
czas konwersji35us. - 12 bitów
złącze obiektoweCANNON 871037
ilość adresów4
szerokość karty 4 moduły
zasilanie+5V/50mA, +12V/50mA, -12V/50mA

    Wejścia analogowe nie są izolowane galwanicznie od masy sterownika. Rozmieszczenie sygnałów na złączu obiektowym zawiera tabela .

Pakiet AD16i

ZŁĄCZE

CANNON

37 pin

Męskie

 

Wejścia prądowe

Nr sygnału

Polaryzacja

Zacisk

 

1

+

1

 

1

-

20

 

2

+

2

 

2

-

21

 

3

+

3

 

3

-

22

 

4

+

4

 

4

-

23

 

5

+

5

 

5

-

24

 

6

+

6

 

6

-

25

 

7

+

7

 

7

-

26

 

8

+

8

 

8

-

27

 

9

+

12

 

9

-

30

 

10

+

13

 

10

-

31

 

11

+

14

 

11

-

32

 

12

+

15

 

12

-

33

 

13

+

16

 

13

-

34

 

14

+

17

 

14

-

35

 

15

+

18

 

15

-

36

 

16

+

19

 

16

-

37

 

 

    Rysunek przedstawia widok karty AD16I. Karta może być adresowana w przedziale od 010h - 0FFh. Standardowy początek adresowania ustalony jest na 010h. Karta starego typu zajmuje cztery adresy, a karta nowego typu dwa adresy w przestrzeni adresowej. Ustawienie adresów odbywa się na 8 pozycyjnym przełączniku DIP. Stan on na przełączniku odpowiada 0 logicznemu, stan off odpowiada 1 logicznej.

 

Adresowanie karty z przetwornikiem uPD7002 (stary typ)

Tabela przedstawia kolejność bitów adresowych na przełączniku DIP.

Bit

   

A7

A6

A5

A4

A3

A2

Pozycja

1

2

3

4

5

6

7

8

    Przykładowo adres 040H wymaga następującego ustawienia przełączników na DIP:

Bit

   

A7

A6

A5

A4

A3

A2

Stan

off

off

on

off

on

on

no

on

Pozycja

1

2

3

4

5

6

7

8

Uwaga : Pozycje 1,2 zawsze na off

 

Adresowanie karty z przetwornikiem AD574 (nowy typ)

Tabela przedstawia kolejność bitów adresowych na przełączniku DIP.

Bit

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

Pozycja

1

2

3

4

5

6

7

8

Przykładowo adres 040H wymaga następującego ustawienia przełączników na DIP:

Bit

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

Stan

on

on

on

on

on

off

no

off

Pozycja

1

2

3

4

5

6

7

8

Uwaga : Bit adresowy A8 jest zawsze ustawiany na off

 

Lista podzespołów systemu MCS68


I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I