02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl
LISTA PODZESPOŁÓW SYSTEMU

1Pakiet procesora CPU68
2Pakiet 16 wejść dwustanowych DIN16
3Pakiet 8 wyjść dwustanowych DOUT8/24
4Pakiet 8 wejść impulsowych CTC8
5Pakiet 16 wejść analogowych AD16
6Pakiet 4 wyjść analogowych DA4I
7Pakiet 4 wyjść analogowych DA4Ix (nowy)
8Pakiet 4 wejść PT100
9Pakiet 4 wejść PT100 (nowy)
10Pakiet wejścia tensometrycznego TENS02
11Pakiet obsługi synoptyki elewacyjnej SYN01
12Pakiet ramdysku RAMD
13Pakiet sterownikowy transmisji NET485 MCS
14Pakiet do PC transmisji rs485 NET485 IBM
15Pakiet konwersji transmisji rs232-tty RS_TTY


I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I