02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl


KARTA WEJŚĆ Pt-100 PT-4x (nowa)

    Karta zawiera 4 niezależne zabezpieczone wejścia analogowe służące do pomiaru rezystancji przetworników Pt-100, Ni-100, Pt-500 itp. Każdy kanał wejściowy karty wyposażony jest w układ zabezpieczenia przepięciowego i filtr dolnoprzepustowy tłumiący składową zmienna. Przetwornik obiektowy może być dołączony do karty za pośrednictwem linii dwu- lub trójprzewodowej.

Dane techniczne
Ilość wejść4
zakresy pomiarowe0-600R
prąd pomiarowy 1mA
dokładność pomiaru0.025% ( 12 bitów )
czas konwersji 35us. - 12 bitów
złącze obiektowe CANNON 881025
ilość adresów4
szerokość karty4 moduły
zasilanie+5V/50mA, +12V/50mA, -12V/50mA

    Zakresy pomiarowe są indywidualnie dobierane dla każdego egzemplarza. Typowe zakresy pomiarowe definiowane są co 50 oC.

Rozmieszczenie sygnałów na złączu obiektowym zawiera tabela .

Pakiet PT4x

ZŁĄCZE

CANNON

25 pin

Żeńskie

Uwaga: Tabela dotyczy pakietu w wykonaniu z przetwornikiem AC typ AD574 firmy ANALOG DEVICES

Wejścia rezystancyjne

Nr sygnału

Polaryzacja

Zacisk

 

1

Wyjście prądowe

2

 

1

Wejście napięciowe

3

 

1

GND

14, 15, 16

 

2

Wyjście prądowe

5

 

2

Wejście napięciowe

6

 

2

GND

17, 18, 19

 

3

Wyjście prądowe

8

 

3

Wejście napięciowe

9

 

3

GND

20, 21, 22

 

4

Wyjście prądowe

11

 

4

Wejście napięciowe

12

 

4

GND

23, 24, 25

 

    Karta może być adresowana w przedziale od 010h - 0FFh. Standardowy początek adresowania ustalony jest na 040h. Karta nowego typu zajmuje dwa adresy w przestrzeni adresowej

Ustawienie adresów odbywa się na 8 pozycyjnym przełączniku DIP. Stan on na przełączniku odpowiada 0 logicznemu, stan off odpowiada 1 logicznej.

Adresowanie karty z przetwornikiem AD574 (nowy typ)

Tabela przedstawia kolejność bitów adresowych na przełączniku DIP.

Bit

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

Pozycja

1

2

3

4

5

6

7

8

Przykładowo adres 040H wymaga następującego ustawienia przełączników na DIP:

Bit

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

Stan

on

on

on

on

on

off

no

off

Pozycja

1

2

3

4

5

6

7

8

Uwaga : Bit adresowy A8 jest zawsze ustawiany na off

Lista podzespołów systemu MCS68


I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I