02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl


KARTA RAMDYSKU RAMD-512

    Karta realizuje funkcje zewnętrznej pamięci RAM od dostępie sekwencyjnym. Pamięć ta jako rozszerzenie pamięci RAM sterownika pozwala na przechowywanie rejestrowanych danych w buforze pamięci o pojemności 512kb. Karta umożliwia rejestracje parametrów zmieniających się co 1 sek. Ilość zarejestrowanych parametrów, częstotliwość rejestracji oraz czas rejestracji są wzajemnie powiązanie. Dane przekazane do karty pamiętane są po wyłączeniu zasilania sterownika dzięki wbudowanemu akumulatorowi. Karta po wyjęciu z kasety nie traci zgromadzonych danych.

Dane techniczne:
pojemność512kb
ilość adresów 4
szerokość karty 4 moduły
zasilanie +5V/250mA
  wewnętrzny akumulator 3.6

Adres karty ustawia się na przełączniku DIP.

    Karta może być adresowana w przedziale od 010h - 0FFh. Standardowy początek adresowania ustalony j est na 0F0h. Karta zajmuje cztery adresy w przestrzeni adresowej. Ustawienie adresów odbywa się na 8 pozycyjnym przełączniku DIP. Stan on na przełączniku odpowiada 0 logicznemu, stan off odpowiada 1 logicznej.

Bit

   

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Pozycja

1

2

3

4

5

6

7

8

Pozycję 1 i 2 należy zawsze ustawiać w pozycji OFF.

Przykładowo adres F0H wymaga następującego ustawienia przełączników na DIP:

Bit

   

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Stan

off

off

on

on

off

off

off

off

Pozycja

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Lista podzespołów systemu MCS68


I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I