02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl


KARTA KONTROLERA SYNOPTYKI SYN-01

    Karta SYN01 przeznaczona jest do współpracy z modułami zewnętrznymi tworzącymi synoptykę obiektu. Karta posiada dwa złącza obiektowe. Karta realizuje funkcje inteligentnego kontrolera wyświetlaczy cyfrowych oraz pojedynczych diod świecących LED.

    Złącze 15 PIN przeznaczone jest do współpracy z urządzeniami wyposażonymi w interface szeregowe w standardzie I2C. Są to: wyświetlacz 4 znakowy LED_WYS1/2, wyświetlacz 32 diodowy LED_WYS, konwerter do wyświetlaczy małogabarytowych STER. Linie transmisyjne do modułów są separowane galwanicznie.

     Złącze 9 PIN przeznaczone jest do współpracy z urządzeniami wyposażonymi w interface szeregowe w standardzie RS485 pracujące z protokółem MODBUS RTU. Są to wyświetlacze panelowe PD1, PD2. Karta pozwala na dołączenie 16 stacyjek lub wyświetlaczy. Wszystkie sygnały transmisyjne są galwanicznie oddzielone od sterownikowych.

Dane techniczne:
maks. ilość punktów świetlnych 16x32=512
ilość wyświetlaczy 4 cyfrowych 16
ilość modułów PD-1 i PD-216
ilość adresów 2
złącze obiektoweCANNON 881015 (punkty świetlne)
 CANNON 881009 (PD1, PD2)
szerokość karty 4 moduły
zasilanie karty+5V/200mA
oprogramowaniesyn01.zip

Rozmieszczenie sygnałów na złączu obiektowym zawiera tabela:

Pakiet SYN01 (rs485)

ZŁĄCZE

CANNON

9 pin

Żeńskie

 
 

Sygnały transmisyjne

Nazwa sygnału

Polaryzacja

Zacisk

 

TRx-

-

3

 

TRx+

+

4

 

 

Pakiet SYN01 (i2c)

ZŁĄCZE

CANNON

15 pin

Żeńskie

 

Sygnały transmisyjne

Nazwa sygnału

 

Zacisk

 

An

 

1

 

K1

 

9

 

K2

 

2

 

K3

 

10

 

K4

 

3

 
   

11

 

SDA3

 

4

 

SCL3

 

12

 

SDA2

 

5

 

SCL2

 

13

 

SDA1

 

6

 

SCL1

 

14

 

SDA0

 

7

 

SCL0

 

15

 

GND

 

8

 

    Sygnały A, K1, K2, K3, K4 są to dodatkowe kanały wejść dwustanowych. Wchodzą one na diody LED transoptorów połączonych w układzie wspólnej anody.

Sygnały SDAx, SCLx są to sygnały sterujące transmisją I2C. Wyjścia sterujące są typu otwarty kolektor.

    Do jednej karty można dołączyć max. 16 wyświetlaczy typ. PD1, PD2, oraz 16 wyświetlaczy cyfrowych LED_WYS1/2, LED_WYS lub jeden konwerter do wyświetlaczy małogabarytowych STER.

    Karta może być adresowana w przedziale od 008h - 0FFh. Standardowy początek adresowania ustalony jest na 008h. Karta zajmuje dwa adresy w przestrzeni adresowej. Ustawienie adresów odbywa się na 8 pozycyjnym przełączniku DIP. Stan on na przełączniku odpowiada 0 logicznemu, stan off odpowiada 1 logicznej. Tabela przedstawia kolejność bitów adresowych na przełączniku DIP.

Bit

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Pozycja

1

2

3

4

5

6

7

8

Przykładowo adres 020H wymaga następującego ustawienia przełączników na DIP:

Bit

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Stan

on

on

on

off

on

on

no

on

Pozycja

1

2

3

4

5

6

7

8

Uwaga : Bit adresowy A0 jest zawsze ustawiany na on

 

Lista podzespołów systemu MCS68


I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I