02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl


KARTA WYJŚĆ CYFROWYCH 24V DOUT-8

    Karta zawiera 8 niezależnych wyjść dwustanowych. Sygnały obiektowe są galwanicznie oddzielone od sterownika. Stan poszczególnych wyjść sygnalizowany jest za pomocą diod świecących umieszczonych na froncie. Karta pozwala na kontrolę stanu wyjść poprzez ich programowy odczyt. Umożliwia to szybkie autotestowanie sterownika i zabezpieczenie się przed awariami wynikłymi z uszkodzenia któregoś z wyjść lub urządzeń wykonawczych.

Dane techniczne
lość wyjść8
napięcie wyjściowe 24V
obciążenie1.8A
zolacja2.5kV
złącze obiektowe CANNON 881025
lość adresów 1
szerokość karty6 modułów
zasilanie+5V/200mA


    Charakterystyka wyjść pozwala na uzyskanie krótkotrwałych impulsów o obciążalności do 9A. Każdy kanał posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe. W przypadku wystąpienia zwarcia kanał zostaje czasowo wyłączony, i po upłynięciu czasu odstawienia jest ponownie włączony. W przypadku trwania stanu zwarcia cykl wyłączenia powtarza się. System sterujący jest informowany o wystąpieniu stanu przeciążenia.

Rozmieszczenie sygnałów na złączu obiektowym zawiera tabela .

Pakiet dout8

ZŁĄCZE

CANNON

25 pin

Żeńskie

 

Sygnał wyjściowy

Poziom

0 logiczne

0 V

1 logiczna

24 V

 

Wyjścia napięciowe

Nr sygnału

Polaryzacja

Zacisk

 

1

Zasilanie +24V

13

 

1

Wyjście 1

12

 

1

Zasilanie 0V

25

 

2

Zasilanie +24V

24

 

2

Wyjście 2

23

 

2

Zasilanie 0V

11

 

3

Zasilanie +24V

10

 

3

Wyjście 3

9

 

3

Zasilanie 0V

22

 

4

Zasilanie +24V

21

 

4

Wyjście 4

20

 

4

Zasilanie 0V

8

 

5

Zasilanie +24V

7

 

5

Wyjście 5

6

 

5

Zasilanie 0V

19

 

6

Zasilanie +24V

18

 

6

Wyjście 6

17

 

6

Zasilanie 0V

5

 

7

Zasilanie +24V

4

 

7

Wyjście 7

3

 

7

Zasilanie 0V

16

 

8

Zasilanie +24V

15

 

8

Wyjście 8

14

 

8

Zasilanie 0V

2

 

Uwaga:
1. Zasilania kanałów 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 są ze sobą odpowiednio zwarte.
2. Na pakiecie znajdują się zworki umożliwiające zwarcie ze sobą odpowiednio zasileń par kanałów.

 

    Karta może być adresowana w przedziale od 010h - 0FFh. Standardowy początek adresowania ustalony jest na 010h. Karta zajmuje jeden adres w przestrzeni adresowej. Ustawienie adresów odbywa się na 8 pozycyjnym przełączniku DIP. Stan on na przełączniku odpowiada 0 logicznemu, stan off odpowiada 1 logicznej. Tabela przedstawia kolejność bitów adresowych na przełączniku DIP.

Adresowanie karty z wyjściami tranzystorowymi (stary typ)

Tabela przedstawia kolejność bitów adresowych na przełączniku DIP.

Bit

a0

a1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Pozycja

1

2

3

4

5

6

7

8

Przykładowo adres 010H wymaga następującego ustawienia przełączników na DIP:

Bit

a0

a1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Stan

on

on

on

on

off

on

no

on

Pozycja

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Adresowanie karty wyjściami BTS611 (nowy typ)

Bit

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Pozycja

1

2

3

4

5

6

7

8

Przykładowo adres 010H wymaga następującego ustawienia przełączników na DIP:

Bit

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Stan

on

on

on

on

off

on

no

on

Pozycja

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

    Na pakiecie nowego typu znajduje się zworka umożliwiająca zdefiniowanie reakcji pakietu na sygnał RESET. Gdy zworka jest założona, pakiet resetuje stan wyjść tylko od podania zasilania systemowego. Gdy zworka jest zdjęta pakiet resetuje stan wyjść od podania zasilania systemowego oraz od sygnału RESET z magistrali.

Lista podzespołów systemu MCS68


I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I