02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl


PAKIET PROCESORA CPU-68k


    Zawiera procesor MC68020-16MHz, zegar czasu rzeczywistego, pamięć danych CMOS-RAM, pamięć programu asembler-EPROM. Komunikacja z otoczeniem może odbywać się za pomocą jednego terminalowego łącza RS232C. Poza tym na pakiecie umieszczone są niezbędne bufory magistrali systemowej oraz układ do wykrywania zaniku zasilania, watchdog, bufory łącza RS232C. Pamięć CMOS-RAM i zegar RTC mogą być podtrzymywane akumulatorowo. Konstrukcja pakietu przewiduje wykorzystanie do 512 adresów urządzeń zewnętrznych dołączonych na magistrali systemowej. Typowo pakiet sprzedawany jest z oprogramowaniem obiektowym SYS-68k.

Dane techniczne
procesor Motorola 68020
pamięć danych 512kb RAM
 256kb EEprom
 1kb EEprom I2C
pamięć programu512kb EPROM
magistralaECB-BUS
wyjścia RS232C
szerokość pakietu 4 moduły
zasilanie +5V/500mA

Rozmieszczenie zworek, gali, epromów

W celu modyfikacji oprogramowania pakietu CPU68 należy pobrać ze strony OPROGRAMOWANIE FIRMOWEaktualne zawartości Epromów i Gali. Rozmieszczenie podzespołów przedstawia rysunek. Wymiana Epromów umożliwia uaktualnienie oprogramowania do najnowszej wersji. Wymiana Gali podnosi odporność systemu na zakłócenia występujace na magistrali systemowej. Użytkownicy którzy we własnym zakresie nie mogą dokonać modyfikacji, uzyskają nieodpłatnie nowe wersje oprogramowania po dostarczeniu pakietu do Firmy. Wymiana jest dokonywana na poczekaniu. Zapraszamy i zalecamy.

Lista podzespołów systemu MCS68


I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I