02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl


KARTA WYJŚĆ ANALOGOWYCH D/A-4

    Karta zawiera 4 optoizolowane wyjścia analogowe w standardzie prądowym lub napięciowym. Karta D/A zrealizowana jest w oparciu o zasadę modulacji szerokości impulsów i pozwala na uzyskanie zmiennej rozdzielczości od 6 do 10 bitów. Karta zapewnia pełną izolację wyjść od systemu oraz całkowitą separację poszczególnych kanałów. Karta wymaga podania zewnętrznego, obiektowego napięcia zasilania 24V na każdy kanał.

Dane techniczne
ilość wyjść 4
zakresy wyjściowe 0-20mA
rezystancja pętli prądowejmax. 600R
napięcie wyjściowe0-10V
obciążenie wyj.napięciowego max. 10mA
szybkość konwersji5ms
złącze obiektoweCANNON 881025
zasilanie obiektowe24V/100mA
izolacja2.5kV
ilość adresów8
szerokość karty4 moduły
zasilanie5V/250mA

Rozmieszczenie sygnałów na złączu obiektowym zawiera tabela .

Pakiet da4i

ZŁĄCZE

CANNON

25 pin

żeńskie

Uwaga: Tabela dotyczy pakietu w wykonaniu z przetwornikami DA zrealizowanymi na licznikach 8253

Wyjścia prądowe

Nr sygnału

Polaryzacja

Zacisk

 

1

Zasilanie +24V

14

 

1

Wyjście I1

2

 

2

Wyjście U1

1

 

2

GND

15

 

3

Zasilanie +24V

17

 

3

Wyjście I2

5

 

4

Wyjście U2

4

 

4

GND

18

 

5

Zasilanie +24V

21

 

5

Wyjście I3

9

 

6

Wyjście U3

8

 

6

GND

22

 

7

Zasilanie +24V

24

 

7

Wyjście I4

12

 

8

Wyjście U4

11

 

8

GND

25

 

    Karta może być adresowana w przedziale od 010h - 0FFh. Standardowy początek adresowania ustalony jest na 0C0h. Karta zajmuje osiem adresów w przestrzeni adresowej.

    Ustawienie adresów odbywa się na 8 pozycyjnym przełączniku DIP. Stan on na przełączniku odpowiada 0 logicznemu, stan off odpowiada 1 logicznej. Tabela przedstawia kolejność bitów adresowych na przełączniku DIP.

Bit

a7

a6

a5

a4

A3

A3

A3/

A3/

Pozycja

1

2

3

4

5

6

7

8

Uwaga: Bit adresowy A3 należy następująco interpretować:

A3=0 Pozycje 5,6 ustawić on pozycja 7,8 ustawić off

A3=1 Pozycje 5,6 ustawić off pozycja 7,8 ustawić on

Bity A4, A5, A6, A7 interpretować jak na innych DIP ustawiających adres karty.

Przykładowo adres 0C0H wymaga następującego ustawienia przełączników na DIP:

Bit

A7

A6

A5

A4

A3/

A3/

A3

A3

Stan

off

off

on

on

on

on

off

off

Pozycja

1

2

3

4

5

6

7

8

Adres 0C8H wymaga następującego ustawienia przełączników na DIP:

Bit

A7

A6

A5

A4

A3/

A3/

A3

A3

Stan

off

off

on

on

off

off

on

on

Pozycja

1

2

3

4

5

6

7

8

Lista podzespołów systemu MCS68


I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I