02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl


KARTA WEJŚĆ CYFROWYCH DIN-16

    Karta zawiera 16 niezależnych optoizolowanych wejść dwustanowych podzielonych na dwie grupy po 8 wejść. Każde wejście jest izolowane od pozostałych wejść i wyposażone w układ eliminacji zakłóceń. Standard poziomów napięć wejściowych 0V logiczne 0, __24V logiczne 1. Próg przełączania 12V.

Dane techniczne
ilość wejść 16
napięcie syg.wej.24V
prąd wejściowy (przy 24V)10 mA
logika dodatnia
napięcie izolacji 2.5kV
złącze obiektoweCANNON 881037
lość adresów2
szerokość karty4 moduły
zasilanie+5V/80mA


Sygnały obiektowe są galwanicznie oddzielone od sterownika. Napięcie izolacji wynosi 2.5kV. System zworek umożliwia wykonanie wspólnej masy lub podania zasilania dla sygnałów obiektowych. Rozmieszczenie sygnałów na złączu obiektowym zawiera tabela .

Pakiet din16

ZŁĄCZE

CANNON

37 pin

Żeńskie

 

Sygnał wejściowy

Poziom

0 logiczne

0-9 V

1 logiczna

15-24 V

 

Wejścia napięciowe (konfiguracja 1)

Nr sygnału

Polaryzacja

Zacisk

 

1

+

1

 

1

-

20

 

2

+

2

 

2

-

21

 

3

+

3

 

3

-

22

 

4

+

4

 

4

-

23

 

Zasilanie

+24V

5

 

Zasilanie

+24V

24

 

5

+

6

 

5

-

25

 

6

+

7

 

6

-

26

 

7

+

8

 

7

-

27

 

8

+

9

 

8

-

28

 

9

+

10

 

9

-

29

 

10

+

11

 

10

-

30

 

11

+

12

 

11

-

31

 

12

+

13

 

12

-

32

 

Zasilanie

0V

14

 

Zasilanie

0V

33

 

13

+

15

 

13

-

34

 

14

+

16

 

14

-

35

 

15

+

17

 

15

-

36

 

16

+

18

 

16

-

37

 

 

     Karta może być adresowana w przedziale od 010h - 0FFh. Standardowy początek adresowania ustalony jest na 080h. Karta zajmuje dwa kolejne adresy w przestrzeni adresowej. Ustawienie adresów odbywa się na 8 pozycyjnym przełączniku DIP. Stan on na przełączniku odpowiada 0 logicznemu, stan off odpowiada 1 logicznej. Tabela przedstawia kolejność bitów adresowych na przełączniku DIP.

Bit

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Pozycja

1

2

3

4

5

6

7

8

Przykładowo adres 080H wymaga następującego ustawienia przełączników na DIP:

Bit

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Stan

on

on

on

on

on

on

no

off

Pozycja

1

2

3

4

5

6

7

8

Uwaga: Pozycja A0 zawsze ustawiana na 0

Za pomocą zworek można zmienić konfigurację wejść dwustanowych. Umożliwia to na uzyskanie następujących połączeń:

Konfiguracja

Pozycja

zworek

DEFINICJA WEJśCIA

1

4-5

Wejście napięciowe

2

1-2, 4-5

Wejście napięciowe z wspólnym zerem

3

3-4, 5-6

Wejście do współpracy z stykami

4

1-2, 3-4, 5-6

Wejście do współpracy z stykami z wspólnym zerem

 

Lista podzespołów systemu MCS68


I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I