02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl


KARTA WEJŚĆ Pt-100 PT-4

    Karta zawiera 4 niezależne zabezpieczone wejścia analogowe służące do pomiaru rezystancji przetworników Pt-100, Ni-100, Pt-500 itp. Każdy kanał wejściowy karty wyposażony jest w układ zabezpieczenia przepięciowego i filtr dolnoprzepustowy tłumiący składową zmienna. Przetwornik obiektowy może być dołączony do karty za pośrednictwem linii dwu- lub trójprzewodowej.

Dane techniczne
Ilość wejść4
zakresy pomiarowe0-600R
prąd pomiarowy 1mA
dokładność pomiaru0.025% ( 12 bitów )
czas konwersji 35us. - 12 bitów
złącze obiektowe CANNON 881025
ilość adresów4
szerokość karty4 moduły
zasilanie+5V/50mA, +12V/50mA, -12V/50mA

    Zakresy pomiarowe są indywidualnie dobierane dla każdego egzemplarza. Typowe zakresy pomiarowe definiowane są co 50 oC.

Rozmieszczenie sygnałów na złączu obiektowym zawiera tabela .

Pakiet PT4

ZŁĄCZE

CANNON

25 pin

Żeńskie

Uwaga: Tabela dotyczy pakietu w wykonaniu z przetwornikiem AC typ D7002 firmy NEC

Wejścia rezystancyjne

Nr sygnału

Polaryzacja

Zacisk

 

1

Wyjście prądowe

13, 12

 

1

Wejście napięciowe

11

 

1

GND

25, 24

 

2

Wyjście prądowe

10, 9

 

2

Wejście napięciowe

8

 

2

GND

22, 21

 

3

Wyjście prądowe

7, 6

 

3

Wejście napięciowe

5

 

3

GND

19, 18

 

4

Wyjście prądowe

4, 3

 

4

Wejście napięciowe

2

 

4

GND

16, 15

 

    Karta może być adresowana w przedziale od 010h - 0FFh. Standardowy początek adresowania ustalony jest na 040h. Karta starego typu zajmuje cztery adresy w przestrzeni adresowej.

Ustawienie adresów odbywa się na 8 pozycyjnym przełączniku DIP. Stan on na przełączniku odpowiada 0 logicznemu, stan off odpowiada 1 logicznej. Tabela przedstawia kolejność bitów adresowych na przełączniku DIP.

 

Adresowanie karty z przetwornikiem uPD7002 (stary typ)

Tabela przedstawia kolejność bitów adresowych na przełączniku DIP.

Bit

   

A7

A6

A5

A4

A3

A2

Pozycja

1

2

3

4

5

6

7

8

Przykładowo adres 040H wymaga następującego ustawienia przełączników na DIP:

Bit

   

A7

A6

A5

A4

A3

A2

Stan

off

off

on

off

on

on

no

on

Pozycja

1

2

3

4

5

6

7

8

Uwaga : Pozycje 1,2 zawsze na off

 

Lista podzespołów systemu MCS68


I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I