02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl


KARTA SIECIOWA NET-485-MCS

    Karta przeznaczona do współpracy sterownika MCS z stacją operatorską zrealizowaną na komputerze PC poprzez sieć obiektową RS-485 z protokułem MODBUS RTU. Kontroler ten pozwala na pracę w sieci 32 urządzeń.

    Karta wyposażona jest we własny procesor, buforową pamięć danych i niezbędne optoizolowane bufory sieciowe. W przypadku wyposażenia sterownika MCS w większą ilość kart NET-485 możliwa jest realizacja funkcji koncentratora sieciowego.

    W oddzielnej sieci karta unożliwia komunikację sterownika MCS68 z urządzeniami wyposażonymi w interface szeregowe RS485. Są to mierniki MT3, MT4, regulator PID01. Istnieje możliwość podłączenia urządzeń innych producentów po uprzednim dostosowaniu oprogramowania SS10.

Dane techniczne:
ilość stacji w sieci32
rodzaj transmisji asynchroniczna, RS-485
szybkość transmisji 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
sygnał elektryczny napięciowy, różnicowy
izolacjapełna 2,5kV
ilość przewodów1x2
ilość adresów 2
złącze obiektowe 2 x CANNON 881009
szerokość karty 4 moduły
zasilanie +5V/250mA
oprogramowanienp485.zip

Rozmieszczenie sygnałów na złączu obiektowym zawiera tabela

Pakiet net-485-mcs

OPROGRAMOWANIE

NP485

   

ZŁĄCZE

CANNON

9 pin

Żeńskie

 
 

Sygnały transmisyjne

Nazwa sygnału

Polaryzacja

Zacisk

 

TRx-

-

3

 

TRx+

+

4

 

Sterownikowy adres karty

    Przy współpracy karty z komputerem PC mogą być ustawione następujące adresy: 000h, 002h, 004h, 006h. Wymienione adresy są zastrzeżone dla kart NET-485-MCS lub RS-232-MCS i nie mogą być używane przez inne karty.

    Przy współpracy z miernikami MT3, MT4, regulatorami PID01 karta może być adresowana w przedziale od 010h - 0FFh.

    Standardowy początek adresowania ustalony jest na 030h. Karta zajmuje dwa adresy w przestrzeni adresowej. Ustawienie adresów odbywa się na 8 pozycyjnym przełączniku DIP. Stan on na przełączniku odpowiada 0 logicznemu, stan off odpowiada 1 logicznej. Tabela przedstawia kolejność bitów adresowych na przełączniku DIP.

Bit

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Pozycja

1

2

3

4

5

6

7

8

    Przykładowo adres 030H wymaga następującego ustawienia przełączników na DIP:

Bit

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Stan

on

on

on

on

off

off

on

on

Pozycja

1

2

3

4

5

6

7

8

Uwaga : Bit adresowy A0 jest zawsze ustawiany na on

Adres sieciowy

    Na pakiecie znajduje się przełącznik ustawiający adres sieciowy karty, prędkość transmisji, kontrolę nadawanych bajtów.

     System SS10 przewiduje podłączenie do jednego komputera PC max. 8 lub 16 sterowników MCS68. Sterowniki muszą mieć na kartach NET-485-MCS ustawione adresy sieciowe w przedziale 1-8 lub1-16. Adres sieciowy ustawia się na pozycjach A0, A1, A2, A3.

    Komunikacja pomiędzy sterownikiem a komputerem odbywa się z prędkością definiowaną wstępnie na przełącznikach DIP. Służą do tego pozycje S1,S2. S3 . Tabela poniżej przedstawia ustawienia przełączników S1-3 dla określonych predkości transmisji.

    Obsługa ustawiania prędkości transmisji wymaga zainstalowania na karcie NET485MCS oraz NET485IBM oprogramowania w wersji NP485 ver.3.40 lub wyższej oraz współpracy z programem SS10 w wersji 4.22 lub wyższej.

Transmisja

S1

S2

S3

1200

on

on

on

2400

off

on

on

4800

on

off

on

9600

off

off

on

19200

on

on

off

38400

off

on

off

Uwaga: Stan off=1, stan on=0

    Po ustawieniu prędkości transmisji na karcie w sterowniku, taką samą prędkość należy ustawić w konfiguracji programu SS10 w komputerze PC.

    Przełącznik DIP oznaczony KO włącza kontrolę nadawanych bajtów. Zaleca się pracę z włączoną kontrolą nadawania. W tym celu należy przełącznik KO ustawić w pozycji off. Analogiczne ustawienie należy wykonać w konfiguracji programu SS10 w komputerze PC.

Tabela przedstawia kolejność przełączników ustawiających parametry transmisji.

Bit

A0

A1

A2

A3

s1

s2

s3

kO

Pozycja

1

2

3

4

5

6

7

8

    Przykładowo adres 001H , transmisja z prędkością 19200, praca z kontrolą nadawania wymaga następującego ustawienia przełączników na DIP:

Bit

A0

A1

A2

A3

s1

s2

s3

ko

Stan

off

on

on

on

on

on

off

off

Pozycja

1

2

3

4

5

6

7

8

Lista podzespołów systemu MCS68


I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I