02-555 Warszawa Aleje Niepodległości 177
tel. 022-825-55-85, tel./fax. 022-825-79-14 
E-mail impact@impact.com.pl


 

 

 

Fazowo-grupowy sterownik tyrystorowy

IR1..5

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

Typoszereg sterownikow IRx. 3

Opis typoszeregu sterowników.. 3

Sterownik IR1. 3

Sterownik IR2. 3

Sterownik IR3. 3

Sterownik IR4. 4

Sterownik IR5. 4

Opis typoszeregu urządzeń zadających. 4

Pilot radiowy RF-MARK.. 4

Stacyjka sterowania lokalnego. 4

Komputer PC z oprogramowaniem sterującym.. 4

Podłączenie obiektowe sterownika IRx. 5

Działanie sterownika: 7

Posługiwanie się pilotem radiowym.. 8

Parametry techniczne sterownika IRx. 9

Parametry zdalnego sterowania mocą w sterowniku IRx. 9

 

 

 

 

Typoszereg sterowników IRx

 

Sterowniki IRx są tyrystorowymi regulatorami mocy z wbudowanym filtrem przeciwzakłóceniowym pracującymi ze sterowaniem fazowym lub grupowym . Konstrukcja sterownika preferuje je do stosowania z obciążeniami o dużej zmienności rezystancji w funkcji mocy oddawanej. Obciążeniem takim są na przykład

halogenowe promiennikami podczerwieni. Konstrukcja sterownika minimalizuje udar prądowy występujący przy załączaniu  zimnego promiennika. Sterowniki są wykonywane w następujących wersjach oprogramowania:

 

IR1- wersja podstawowa

IR2 - wersja podstawowa z zadajnikiem czasowym

IR3 - wersja podstawowa z programatorem tygodniowym

IR4 - wersja IR3 wraz z regulatorem uniwersalnym

IR5 - wersja podstawowa z regulatorem wartości skutecznej prądu w obciążeniu.

 

Każda z wersji sterownika IRx współpracuje po łączu RS485 z protokołem MODBUS RTU z zewnętrznym urządzeniem zadającym poziom dostarczanej mocy do obciążenia. Urządzeniami tymi mogą być:

 

Pilot radiowy RF-MARK

Stacyjka sterowania lokalnego

Komputer PC z oprogramowaniem sterującym

 

Każde z urządzeń zadających może współpracować z 64 sterownikami IRx.

 

 

Opis typoszeregu sterowników

 

Parametry elektryczne sterowników IR1, IR2, IR3, IR4,IR5 są identyczne.

Sterownik IR1

 

Sterownik IR1 przeznaczony jest do zasilania  promienników IR. Umożliwia regulację mocy dostarczonej do grzejnika w przedziale 3-99 %,  w trybie sterowania fazowego. Obciążalność  pojedynczego kanału wynosi 2 kW.(230V).

 

Sterownik IR2

 

Sterownik w wersji IR2 posiada możliwość włączenia sterowania na określony czas , bądź zaprogramowania 4 odcinków czasowych z różnymi poziomami  mocy grzejnej - cyklicznie powtarzanymi.

 

Sterownik IR3

 

Sterownik w wersji IR3 posiada programator tygodniowy pozwalający na zaprogramowanie dobowo-tygodniowych zmian dostarczanej mocy grzewczej. Istnieje możliwość zaprogramowania 16 odcinków czasowych w obrębie  1 tygodnia.

 

Sterownik IR4

 

Sterownik w wersji IR4 posiada wbudowany regulator z wejściem pomiarowym 4-20 mA, pozwalającym na zrealizowanie układu regulacji temperatury, Podobnie jak w wersji IR3 posiada  programator tygodniowy, pozwalający na zaprogramowanie 32 odcinków czasowych w obrębie 1 tygodnia.

 

 

Sterownik IR5

 

Sterownik w wersji IR5 posiada wbudowany regulator prądu wyjściowego. Na wejście pomiarowe należy podać sygnał z przekładnika prądowego . Zastosowanie sprzężenia prądowego  pozwala na lepszą stabilizacje dostarczanej mocy do obciążenia, uwzględniającą zmiany napięcia zasilającego. Tryb ten szczególnie przydatny jest w aplikacjach wymagających dużej stabilności  dostarczanej mocy do obciążenia, celem zmniejszenia występowania uchybów regulacji od zmian parametrów sieci zasilającej.

 

 

Opis typoszeregu urządzeń zadających

 

Pilot radiowy RF-MARK

 

Za pomocą pilota radiowego RF-MARK o zasięgu ok. 100m można uzyskać zdalne zadawanie mocy sterowników IRx. Jeden pilot (odbiornik) może współpracować z 64 sterownikami. Możliwe jest używanie kilku pilotów współpracujących z jednym odbiornikiem.

 

Stacyjka sterowania lokalnego

 

Stacyjka sterowania lokalnego jest stacjonarnym odpowiednikiem pilota radiowego. Posiada specjalizowana klawiaturę i wyświetlacz alfanumeryczny, ułatwiający programowanie sterowników IRx. Montaż stacyjki jest możliwy w dowolnym zadaszonym miejscu . Połączenie ze sterownikami odbywa się na drodze kablowej. Stacyjka może współpracować z 64 sterownikami. Maksymalne oddalenie stacyjki od sterowników może wynosić ok. 1000 m.

 

Komputer PC z oprogramowaniem sterującym

 

Stacyjka sterująca zrealizowana na komputerze klasy PC pozwala na zrealizowanie zaawansowanych indywidualnych funkcji sterowania. Oprogramowanie sterujące może być zrealizowane na bazie powszechnie stosowanych systemów wizualizacji pracy obiektów przemysłowych. Najbardziej popularnymi systemami wizualizacji są :Wonderware InTouch, IntellutioniFIX , AsiX. Aplikacje wizualizacyjne są każdorazowo indywidualnie opracowywane dla każdego nowego obiektu.

 

 

Podłączenie obiektowe sterownika IRx 

 

Podstawowe podłączenie pojedynczego sterownika IRx we współpracy z pilotem radiowym przedstawia schemat poniżej.

 

 

 

W celu podłączenia sterownika do zasilania oraz grzałek obciążenia należy używać przewodów o przekroju 2,5mm2. W przypadku kabli o mniejszym przekroju wystąpi zjawisko ich nagrzewania się przy pełnej mocy sterującej. Kable nie musza być ekranowane.

 

 

 

Uwaga:

Nie wolno nadmiaru kabli mocy zwijać w kłębek.

 

 

Wyprowadzenia zasileń na listwie zaciskowej (białej):

 

                                N       U       L        N      PE

 

Od lewej strony:

 

Grzejnik:

1.  Przewód N instalacji obciążającej

2.  Przewód U instalacji obciążającej

 

Zasilanie

3.  Przewód L instalacji zasilającej

4.  Przewód N instalacji zasilającej

5.  Przewód PE instalacji zasilającej

 

Uwagi:

 

Wyłączenie sterowania mocy z urządzenia zadającego wysterowanie sterownika IRx nie jest  jednoznaczne ze zdjęciem napięcia na obciążeniu.

 

Jakiekolwiek prace podłączeniowe mogą się odbywać po trwałym i widocznym odłączeniu zasilania sieciowego.

 

Sterownik mocy nie posiada wbudowanych bezpieczników. Układ zabezpieczenia zwarciowego, przeciwporażeniowego powinien być zrealizowany w  zewnętrznych obwodach rozdziału zasilania.

 

 

 

Wyprowadzenia sygnałów sterujących na listwie zaciskowej (zielonej)

 

Zaciski na zielonej listwie przyłączeniowej służą do podłączenia sterowania cyfrowego sterownikiem IRx. Wykorzystywany jest powszechnie stosowany w instalacjach przemysłowych standard transmisji RS485 z protokółem MODBUS RTU. Umożliwia to podłączenie sterownika do innych urządzeń  zadających stopień wysterowania sterownika IRx. Szczególnym przypadkiem wykorzystaniem sterowników mocy IRx może być podłączenie do stacji wizualizującej  parametry w nadzorowanym obiekcie i zadawanie z niej stopnia wysterowania sterownika.

 

 

Działanie sterownika:

 

 

W celu aktywacji sterownika należy wydać polecenie START . Od tego momentu sterownik dostarcza minimalna moc niezbędną do podgrzania grzałki. Po czasie wstępnego podgrzewania (ok.5 sek.) sterownik jest gotów do sterowania mocą w pełnym zakresie roboczym. Faza podgrzewania pozwala na uniknięcie dużych udarów prądowych w sytuacji gdy grzałka halogenowa jest zimna. Do czasu wydania polecenia STOP sterownik będzie co najmniej dostarczał  moc wynikłą z fazy podgrzewania. W trakcie normalnej pracy  sterownik dostarcza moc w zakresie 3-99% mocy urządzenia grzewczego. Na wyświetlaczu pojawiają się podstawowe informacje o pracy urządzenia.

 

Diody (od lewej) oznaczają:

 

                   awaria,   start,      stop,    transmisja,             procent dostarczanej mocy max.

 

 

Na bargrafie wyświetlany jest aktualny stopień wysterowania wyjścia mocy.

 

Do regulacji dostarczanej mocy do obciążenia wykorzystywane jest sterowanie kątem zapłonu tyrystora, co przekłada się na równomierna, bez pulsacyjną prace żarników halogenowych. Sterownik jest wyposażony w filtry przeciwzakłóceniowe  zarówno od strony wejścia zasilającego  jak i wyjścia mocy. Zapewnia to dopuszczalny poziom emisji częstotliwości zakłócających i nie wymaga stosowania kabli ekranowanych na trasie od sterownika do obciążenia. 

 

Sterowniki IR1 pracujące w układzie trójfazowym ze sterowaniem z pilota radiowego

oraz komputera PC po  łączu RS485 z protokołem MODBUS RTU

 

 

 

 

 

 

Posługiwanie się pilotem radiowym

 

Aktualna wersja oprogramowania sterownika mocy IRx wykorzystuje 5 przycisków pilota do sterowania regulatorem mocy.

 

Czerwony przycisk zasilanie -  załączenie lub wyłączenie sterowania mocą (Odpowiednio polecenie START, STOP) . W przypadku załączenia sterowania regulator mocy wprowadza obciążenie w stan wstępnego nagrzewania na niewielkim  poziomie mocy znamionowej i czeka na polecenia zwiększenia  mocy grzewczej.

 

W przypadku wyłączenia sterowania regulator mocy odłącza sterowanie mocy z dowolnego poziomu wysterowania i oczekuje na polecenie włączenia.

 

Klawisz strzałka do góry – zwiększa wysterowanie mocy o 1% co każde 0.5 sek, w przypadku ciągłego trzymania.

 

Klawisz strzałka do dołu – zmniejsza wysterowanie mocy o 1% co każde 0.5 sek, w przypadku ciągłego trzymania.

 

Klawisz strzałka w prawo – zwiększa wysterowanie mocy o 5% co każde 0.5 sek, w przypadku ciągłego trzymania.

 

Klawisz strzałka w lewo – zmniejsza wysterowanie mocy o 5% co każde 0.5 sek, w przypadku ciągłego trzymania.

 

 

Pozostałe klawisze pilota w obecnej wersji oprogramowania są nieaktywne.

 

 

 

 

 

 

Parametry techniczne sterownika IRx

 

Parametr

Wartość

Zasilanie

230V AC

Pobór prądu

8A dla grzałki 2 kW

Dopuszczalne max. obciążenie

2kW,

Typ sterowania

Fazowe, grupowe

Zakres sterowania

3-99%

Zadawanie parametrów sterownika

Transmisja cyfrowa  MODBUS RTU

Standard elektryczny transmisji

RS485

 

 

Parametry zdalnego sterowania mocą w sterowniku IRx

 

Parametr

Wartość

Zdalne sterowanie mocą

Pilot radiowy

Pasmo radiowe

863 MHz

Polecenia sterujące sterownikiem IR1

5

 

Załącz-wyłącz moc

 

Zwiększ sterowanie o 1 %

 

Zmniejsz sterowanie o 1 %

 

Zwiększ sterowanie o 5 %

 

Zmniejsz sterowanie o 5%

Zasięg sterowania radiowego w terenie otwartym

Ok. 100m

Zasilanie pilota

2 baterie 1.5V AAA

 

 

 

 

 

 

 

 


I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi I

 

 

Poszukujemy wykonawcy elementów obudowy do sterownika IR1