02-555 Warszawa Aleje Niepodległoœci 177
tel. (0-22) 825-55-85, tel./fax. (0-22) 825-79-14
E-mail impact@impact.com.pl


 

 

 

 

  Automatyzacja procesu spalania węgla kamiennego

 

 

Automatyzacja spalania węgla w piecach z rusztem mechanicznym jest stałym tematem rozwojowym od początku istnienia firmy. W okresie od 1990 sukcesywnie stosowaliśmy nasze rozwiązania w kolejnych kotłowniach. Większość z nich pracuje w oparciu o te technologie do dziś.

 

Są to następujące obiekty:

 

- Ciepłownia „Szopinek” w Zamościu                            3xWR25

- „Centralna Ciepłownia Miejska” w Zawierciu             4xWR25

- Elektrociepłownia „Pruszków” w  Pruszkowie            4xOR40

- Ciepłownia „MVV-Polska” w Sokółce                         1xWR10

 

Ponadto zainstalowaliśmy automatykę  w następujących obiektach ciepłowniczych:

 

-  Grupowe węzły cieplne w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu

- Ciepłownia Huty Bankowej w Dąbrowie Górniczej  2 kotły olejowe + odgazowywacz

 

Aktualnie produkujemy sterowniki MC-34-CO do kompaktowych węzłów cieplnych produkcji Elektrotermex z Ostrołęki:

 

- „Wachełka & Łyczba”  Częstochowa        80 węzłów

 

W miarę możliwości udoskonalamy technologię sterowania. Główny nacisk położony został na ekonomikę pracy kotła, przy równoczesnej poprawie precyzji sterowania. Artykuł „Ogólny zarys automatyzacji rusztowych kotłów wodnych i parowych” zwięźle przedstawia korzyści wynikające wprowadzenia automatyki zrealizowanej na specjalizowanym sterowniku MCS68, wraz z zastąpieniem klap regulacyjnych falownikami. Za przykład posłużyły rozwiązania zastosowane w EC Pruszków. Można przyjąć, że dla większości kotłów z rusztem mechanicznym technologia sterowania jest bardzo podobna. Typowy zestaw sygnałów pomiarowych i wykonawczych dla węglowego kotła parowego przedstawia „lista sygnałów z podziałem na grupy sterowania”.

 

Jakkolwiek przyszłość kotłów rusztowych opalanych węglem poddawana jest w krytyce, to należy się spodziewać, jeszcze nowym stuleciu kotły rusztowe oparte na klasycznej konstrukcji La Monta będą pracowały w energetyce przemysłowej i ciepłownictwie jeszcze przez wiele lat, ponieważ energia w nich wytwarzana będzie najtańsza. Modernizacje kotłów węglowych są konieczne również ze względu na zmieszczenie się w ostrych normach emisji gazów. W świetle konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne kraju  przez wiele lat nie ma odwrotu od węgla jako podstawowego źródła energii cieplnej. Pomimo ciągłego rozwoju naftociągów i gazociągów -  ropa naftowa, ani gaz ziemny nie powinny zdominować węgla - jako źródła ciepła - ze względu na możliwość destabilizacji dostaw oraz wysokiej ceny.  Należy rozwijać technologie poprawiające skuteczność spalania węgla kamiennego przy minimalizacji ubocznych produktów (SO2 i NOx)  jak również technologie skutecznego oczyszczania spalin z pyłów i szkodliwych gazów.

 

Jeszcze nie tak dawno temu różni „fachowcy” i „specjaliści”, przy różnych okazjach przekonywali, że możliwie jak najszybciej Polska powinna zmierzać w kierunku zachodnioeuropejskiej struktury zużywania nośników energii. Przekonywano, że wysoki udział węgla jako nośnika energii jest oznaką zacofania Polski. Nikt z owych „fachowców” nie chciał jednak pamiętać, że kraje Europy zachodniej dlatego zużywają mniej węgla kamiennego i brunatnego a więcej innych nośników – zwłaszcza gazu ziemnego i ropy – bo po prostu nie mają własnych zasobów węgla. Te antywęglowe poglądy powoli odchodzą do lamusa.

 

 

 

 

 

I Spis treści I Cennik I Aktualne oprogramowanie I Instrukcje obsługi

 I